Skip Navigation
 

Gaśnice»Agregaty śniegowe

URZĄDZENIE GAŚNICZE UGS-30

Koszyk

Ilość:
mój koszyk
Cena:2025.20PLN
drukujdrukuj stronę
Urządzenie jest agregatami gaśniczymi, w którym środkiem gaśniczym jest CO2 zmagazynowany w butli stalowej zamocowanej na dwukołowym podwoziu z uchwytami do mocowania butli oraz zaczepami do zwinięcia węża, co pozwala na sprawne przemieszczanie urządzenia w miejsce pożaru. Zastosowanie zaworu pokrętnego umożliwia odpowiednie dozowanie środka gaśniczego w trakcie akcji gaśniczej. Urządzenie UGS-30 spełnia wymagania wg PN-EN 1866:2001 "Gaśnice przewoźne" i uzyskało pozytywną opinię Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej - opinia NR 901/BM - 3/02. Urządzenie UGS-30 posiada dopuszczenie Instytutu Wysokich Napięć do gaszenia urządzeń znajdujących się pod napięciem do 30 kV.