Skip Navigation
 

Regulamin

Untitled Document

I.  Postanowienia ogólne
 
1. Właścicielami sklepu Fire Complexl jest Andrzej Knotek.

II.  Oferta

1. Artykuły oferowane przez FireComplex.pl są fabrycznie nowe i objęte gwarancją. W przypadku otrzymania towaru z wadą fabryczną lub prawną Klientowi przysługuje roszczenie do producenta, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i warunkami gwarancji.
2. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie FireComplex.pl są cenami brutto i zawierają 22% podatku VAT. Faktura VAT wystawiana będzie na indywidualne życzenie Klienta, co należy zaznaczyć podczas składania zamówienia.
3. Sklep FireComplex.pl zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian cen produktów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Posiada on również prawo do usuwania i dodawania towarów do oferty, wprowadzania, odwoływania, jak i zmian akcji promocyjnych w dowolnym momencie.
4. Ceną obowiązującą Klienta jest cena widniejąca na stronie potwierdzającej dokonanie zakupu.

III.  Zasady składania zamówień
 
1. FireComplex.pl prowadzi działalność handlową poprzez serwis http://www.firecomplex.pl
2. Podstawą do realizacji złożonego przez Klienta zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza znajdującego się w końcowym etapie składania zamówienia. Wymagane jest prawidłowe wypełnienie pól formularza. Sklep FireComplex.pl ma prawo do telefonicznej lub mailowej weryfikacji zamówienia. W przypadku nie nawiązania kontaktu z zamawiającym w ciągu 5 dni roboczych zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
3. W szczególnych przypadkach zamówienia mogą być składane telefonicznie, faksem lub poprzez email.
4. W przypadku podejrzeń o podanie nieprawdziwych danych, sklep FireComplex.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia zamówienia.
5. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.
6. Za moment przyjęcia zamówienia uznaje się fakt wysłania do Klienta wiadomości email przez FireComplex.pl z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
7. Warunkiem zrealizowania zamówienia jest występowanie towaru w magazynie i/lub u dostawców sklepu.
8. Klient sklepu FireComplex.pl jest informowany o stanie realizacji jego zamówienia. W razie braku danego produktu zostanie on uprzedzony o możliwości zmiany zamówienia, wydłużenia czasu dostawy lub anulowaniu zamówienia.
9. Sklep FireComplex.pl przyjmuje zamówienia 24 godziny na dobę, w ciągu całego roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane pierwszego dnia roboczego od złożenia zamówienia.
10. Wysyłając zamówienie do FireComplex.pl kupujący oświadcza iż zapoznał się z niniejszym regulaminem.

IV.  Formy płatności

1. W sklepie FireComplex.pl Klient może dokonać płatności przy odbiorze towaru płacąc na poczcie lub kurierowi oraz podczas składania zamówienia kartą kredytową lub przelewem bankowym.
2. Elektroniczne formy płatności są obsługiwane przez system firmy PayBACK Sp. Z. o. o. (www.platnosci.pl). Autoryzacja płatności elektronicznych przebiega na stronach odpowiedniego banku lub firmy Polcard.
3. Transakcja zostanie odrzucona jeśli nie uda się jej zautoryzować w elektronicznym systemie płatniczym banku lub firmy Polcard, lub jeśli opłata nie zostanie uiszczona w określonym czasie i kwocie na konto podane przez FireComplex.pl, lub też gdy przesyłka nie zostanie odebrana przez klienta.

V.  Zasady dostawy zamówień

1. Sklep FireComplex.pl dostarcza zamówione produkty za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres umieszczony w formularzu zamówienia.
2. Koszt przesyłki pokrywa Klient. W przeciwnym wypadku FireComplex.pl poinformuje Klienta o przejęciu tego kosztu na siebie.
3. Czas dostawy towaru, na który składa się otrzymanie produktu od dystrybutora i wysyłka do Klienta, nie przekracza 10 dni roboczych.
4. Przy każdym produkcie znajdującym się w ofercie sklepu FireComplex.pl zamieszczona jest informacja o szacowanym czasie dostawy do Klienta. W przypadku, gdy Klient zamówi produkty o różnych czasach dostawy, wysyłka jest realizowana gdy sklep FireComplex.pl skompletuje całość zamówienia.

VI.  Gwarancje, reklamacje i zwroty towaru

1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie sklepu FireComplex.pl objęte są gwarancją producenta.
2. Jeśli Klient zauważy, że produkt który otrzymał posiada wady techniczne, jakościowe lub inne powstałe podczas dostawy, ma prawo do złożenia reklamacji. Należy wtedy odesłać wadliwy towar w przeciągu 10 dni od daty otrzymania produktu wraz z opisem przyczyn reklamacji załączając dowód zakupu.
3. Sklep FireComplex.pl zastrzega sobie prawo 10 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.
4. Klient sklepu FireComplex.pl ma prawo w ciągu 10 dni dokonać zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny. Towar należy wysłać w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu wraz z całą jego zawartością oraz załączonym dowodem lub kserem dowodu zakupu. Zwrot pieniędzy w kwocie równej cenie jaką Klient zapłacił za dany produkt będzie przesłany w ciągu 5 dni roboczych przelewem na numer konta bankowego Klienta.
5. Klient jest zobligowany do tego by zwrócić należytą uwagę na to w jakim stanie odbiera przesyłkę, gdyż będzie to warunkiem uwzględnia przez sklep FireComplex.pl zwrotów z powodu uszkodzeń powstałych podczas transportu. Gdy tylko Klient zauważy jakieś nieprawidłowości, uszkodzenia paczki należy sporządzić protokół szkód i niezwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze sklepu. 
6. Przesyłki wysyłane na koszt FireComplex.pl nie będą uwzględniane.

VII.  Ochrona danych osobowych

1. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez sklep FireComplex.pl w celu realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych (informowanie o nowościach i promocjach w sklepie).
2. Dane osobowe Klientów gromadzone poprzez formularz danych kontaktowych Klienta są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
3. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od sklepu firecomplex.pl korespondencji reklamowej pocztą elektroniczną oraz tradycyjną – na adres podany w formularzu zamówienia. 
4. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) dane gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. Każdy Klient, którego dane znajdują się w bazie danych FireComplex.pl ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawienia i usuwania.

IX.  Postanowienia końcowe

1. FireComplex.pl zastrzega się prawo zmiany wyżej wymienionych zasad regulaminu.
2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
3. W sprawach nie określonych przez niniejszy regulamin obowiązującymi są przepisu kodeksu cywilnego.